Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Misyon Vizyon

MİSYON

Hatay’ın tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak, geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, turizmi çeşitlendirmek, tanıtmak, pazarlamak; kültür ve turizm alanındaki faaliyetlerle ilgili kurumlarla iş birliği yaparak koordinasyonu sağlamak.

 

VİZYON

Hatay'ın yaşayan ve gelişen bir kent olarak; kültür ve turizm alanında sahip olduğu değerlerle kısa sürede markalaşmasını ve sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile dünya turizminden alacağı payı arttırarak; küresel turizm destinasyon noktaları arasında yer almasını sağlamaktır.