Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hizmet Standartları Tablosu

“KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK” GEREĞİNCE

 

 

T.C.

 

 

 

HATAY VALİLİĞİ

 

 

 

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

‘Fiyat Tarifesi’ Onayı

1-Dilekçe,

 

1 gün

2-Fiyat tarifesi (iki takım)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe,

 

 

 

 

2-Belge örneği,

 

 

 

 

3-Taahhütname,

 

 

 

 

4-Vergi dairesi adı ve hesap numarası,

 

 

 

5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası,

 

 

 

6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone

 

 

 

numarası,

 

 

 

 

7-Sosyal Güvenlik Kurumu

‘Borcu Yoktur’ yazısı,

 

 

 

8-Vergi Dairesi ‘Borcu Yoktur’ yazısı,

 

2

Elektrik Enerjisi Desteği

Not: (06.09.2013 tarih ve 28757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5265

2 ay

 

 

 

 

 

sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli

 

 

 

İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe konulmuştur.

 

 

 

Söz konusu karar ile sadece Bakanlığımızdan Çevreye Duyarlı Konaklama

 

 

 

Tesisi Belgeli İşletmelere elektrik enerjisi desteği ödenmesi hükmü getirilmiştir.

 

 

 

Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayım tarihiolan 06.09.2013

 

 

 

tarihine kadar Bakanlığımızdan belgeli bütün yatırım ve işletmelerin

 

 

 

faturalanmış enerji desteği ödemelerinin Bakanlığımız bütçesine konulan

 

 

 

ödenekten karşılanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe,

 

 

 

2-Belge örneği,

 

 

 

3-Taahhütname,

 

 

Çevreye Duyarlı Konaklama

4-Vergi dairesi adı ve hesap numarası,

 

3

Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik

5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası,

2 ay

 

Enerjisi Desteği

6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone

 

 

 

numarası,

 

 

 

7-Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Borcu Yoktur’ yazısı,

 

 

 

8-Vergi Dairesi ‘Borcu Yoktur’ yazısı,

 

 

 

 

 

4

‘Müşteri Şikâyet’ Defteri Onayı

1-Dilekçe.

1 gün

2-Çizgisiz, ciltli ve sayfaları numaralandırılmış defter.

 

 

 

5

‘Denetleme’ Defteri Onayı

1-Dilekçe.

1 gün

2-Çizgisiz, ciltli ve sayfaları numaralandırılmış defter.

 

 

 

 

 

1-Başvuru dilekçesi,

 

 

 

2-Teminat,

 

 

 

3-Sigorta poliçesi,

 

 

 

4-Kayıt ve tescil belgesi,

 

 

 

5-Kira sözleşmesi,

 

 

Deniz Turizmi Araçları Turizm

6-Denize elverişlilik belgesi,

 

 

7-Tonilato Belgesi,

 

6

İşletmesi Belgesi (Türk Bayraklı

10 gün

8-Büro hizmet anlaşması,

 

Yatlar)

 

 

9-Gümrük giriş beyannamesi,

 

 

 

 

 

 

10-İşletme müdürü,

 

 

 

11-Vekâletname,

 

 

 

12-Oda Kayıt Belgesi,

 

 

 

13-İmza Sirküleri veya imza beyannamesi,

 

 

 

14-Şahıs firmalar ikametgâh belgesi.

 


 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe

 

 

A Grubu Turizm Seyahat

2-Ticaret Sicil Gazetesi

 

7

3-İmza Sirküleri

5 dakika

Acentesi İşletme Belgesi Tasdiki

 

4-Yetki Belgesi

 

 

 

 

 

 

5-Kimlik Fotokopisi

 

 

 

1-Dilekçe

 

 

 

2-Ticaret Sicil Gazetesi,

 

 

 

3-İmza Sirküleri,

 

 

 

4-Vekaletname,

 

 

 

5-Vergi Levhası,

 

 

 

6-Personel Görev Listesi (SGK işyeri kodu ve Personel T.C. Kimlik No yazılı)

 

 

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet

7-Personel SSK Girişleri,

5 gün

8

8-3.Mali Mesuliyet ve İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları,

İzin Belgesi (Su Üstü)

 

9-Personelin sahip olduğu ehliyetin onaylı fotokopisi,

 

 

 

 

 

 

10-Sportif Faaliyette Kullanılacak Araç listesi,

 

 

 

11-Malzeme fatura ve test belgeleri,

 

 

 

12-Tekne ve Jet-Ski’lerin Denize Elverişlilik ve Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi

 

 

 

13-Müşteri sözleşmesi,

 

 

 

14-Tesis önünde yapılacak sportif faaliyet için tesis işletmecisinden farklı

 

 

 

olması durumunda yapılan akdin onaylı örneği.

 

 

 

1-Dilekçe,

 

 

 

2-Ticaret Sicil Gazetesi,

 

 

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet

3-İmza Sirküleri,

 

9

4-Vekaletname,

5 gün

İzin Belgesi (Su Altı)

5-Vergi Levhası,

 

 

 

 

6-Personel Görev Listesi (SGK işyeri kodu ve Personel T.C. Kimlik No yazılı)

 

 

 

7-Personel SSK Girişleri,

 

 

 

8-3.Mali Mesuliyet ve İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları,

 


 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Personelin sahip olduğu ehliyetin onaylı fotokopisi,

 

 

 

10-Sportif Faaliyette Kullanılacak Araç listesi,

 

 

 

11-Malzeme fatura ve test belgeleri,

 

 

 

12-Tekne ve Jet-Ski’lerin Denize Elverişlilik ve Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi,

 

 

 

13-Dalış Yetki Belgesi,

 

 

 

14-Müşteri sözleşmesi,

 

 

 

15-Tesis önünde yapılacak sportif faaliyet için tesis işletmecisinden farklı

 

 

 

olması durumunda yapılan akdin onaylı örneği.

 

 

 

1-Dilekçe,

 

 

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet

2-Jet-Ski liman envanter kayıtları,

 

 

3-Teknelerin Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi,

 

10

İzin Belgesi Yenileme

5 gün

4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri,

 

(Araç Gereç Değişikliğinde)

 

 

5-Araçların test belgeleri ve faturaları.

 

 

 

 

 

 

6-Tekne sigortaları

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe,

 

 

 

2-Ticaret Sicil Gazetesi,

 

 

Deniz Turizmi Araçları Turizm

3-İmza Sirküleri,

 

11

İşletmesi Belgesi

4-Vekaletname,

5 gün

(Günübirlik Tekne İşletmeciliği)

5-Vergi Levhası,

 

 

 

 

6-Teminat, Tekne Sigortası,

 

 

 

7-Yolcu ve Mürettebat Mali Mesuliyet Sigortası,

 

 

 

8-Denize Elverişlilik ve Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi

 

 

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet

1-Dilekçe,

 

 

2- Seyahat Acentası İşletme Belgesi Fotokopisi

 

 

İzin Belgesi

 

12

3-Ticaret Sicil Gazetesi,

5 gün

(Yamaç Paraşütü, Rafting, Kano,

4-İmza Sirküleri,

 

Quad, Jeep Safari, Sörf, Kıyı

 

 

5-Vekaletname,

 

 

Dalışı, Canyoning)

 

 

6-Vergi Levhası,

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Personel Görev Listesi (SGK işyeri kodu ve Personel T.C. Kimlik No yazılı)

 

 

 

8-Personel SSK Girişleri,

 

 

 

 

9-3.Mali Mesuliyet ve İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları,

 

 

 

10-Personelin sahip olduğu ehliyetin aslı veya

onaylı fotokopisi,

 

 

 

11-Sportif Faaliyette Kullanılacak Araç listesi,

 

 

 

 

12-Malzeme fatura ve test belgeleri,

 

 

 

 

13-Müşteri sözleşmesi,

 

 

 

 

14-Tesis önünde yapılacak sportif faaliyet için

tesis işletmecisinden farklı

 

 

 

olması durumunda yapılan akdin aslı veya onaylı örneği.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Proje Yardımları için

 

 

 

 

1- Yardım talebi başvurusu

 

 

 

 

2-T.C Kimlik numarası beyanı

 

 

 

 

3-Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi

 

 

 

 

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve /veya

 

 

 

veraset ilamı

 

 

 

 

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı varsa tescil fişi

 

 

 

 

6-Başvuru tarihi itibari ile son 3 ayda alınmış mülkiyet belgesi

 

 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının

7-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge

 

13

 

 

5 ay

Onarımına Yardım

8-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve yapı alanına ve yaklaşık

 

 

 

 

maliyetine ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor(Yaklaşık

 

 

 

maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır. Raporda

 

 

 

kapalı alan açık alan (avlu, açık teras topoğrafik ölçüm gerektiren açık alanlar,

 

 

 

vb.) ve üzeri kapalı teraslar ayrı ayrı belirtilmelidir. Ayrıca yaklaşık maliyette

 

 

 

rölöve, restitüsyon, ,restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde

 

 

 

belirtilmelidir.)

 

 

 

 

9-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini dışını ve çevresini gösteren net

 

 

 

çekilmiş fotoğraf albümü

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Proje Uygulama Yardımları için

 

 

 

1- Yardım talebi başvurusu

 

 

 

2-T.C Kimlik numarası beyanı

 

 

 

3-Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi

 

 

 

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve /veya

 

 

 

veraset ilamı

 

 

 

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı varsa tescil fişi

 

 

 

6-Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı

 

 

 

projeleri

 

 

 

7-Başvuru tarihi itibari ile son 3 ayda alınmış mülkiyet belgesi

 

 

 

8-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge

 

 

 

9-Uygulamanın kapsamına işin bitirilmesi uygulama aşamalarına ve yaklaşık

 

 

 

maliyete ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor ( Uygulamaya

 

 

 

Yaklaşık maliyeti başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır)

 

 

 

10- Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini dışını ve çevresini gösteren net

 

 

 

çekilmiş fotoğraf albümü

 

 

 

. Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterlidir.

 

 

 

Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından

 

 

 

değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

14

Müze ve Ören Yerlerinin Süreli

1-Dilekçe

5 gün

Kullanımı (Tahsis)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe,

 

 

 

2-Tapu,

 

 

 

3- 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi,

 

15

Define Arama Ruhsatı

4-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap

2 ay

 

 

numarasını belirten vaziyet planı,

 

 

 

5-Define yeri fotoğrafları,

 

 

 

6-Define aranacak yer için muvafakat name.

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe;

 

 

 

2-Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

 

 

 

3-İkametgâh belgesi

 

 

 

4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan

 

16

Koleksiyonerlik Belgesi Talebi

hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

1 ay

5-Üç adet vesikalık fotoğraf,

 

 

 

 

 

6-Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi

 

 

 

7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirtir liste,

 

 

 

7-Tüzel kişilerden ise, 5 ve 6. maddelerde belirtilen belgeler ile yetkili

 

 

 

kurullarından alınan karar veya onay .

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe,

 

 

 

2-Müze olarak kullanılacak binanın 1/100 ölçekli planı,

 

 

 

3-Binanın adresi ile tapu kaydı veya intifa, irtifak hakkı veya kira sözleşmesi

 

 

 

gibi haklarla en az on yıl kullanma iznini gösteren belge örneği

 

17

Özel Müze Kurma Talebi

4-Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının sıra numarası, adı, cinsi ve ölçülerini

2 ay

 

 

belirtir bir listesi,

 

 

 

5-Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış karar veya onay.

 

 

 

Müze olarak kullanılacak binanın yönetmelikte belirtilen şartları taşıması

 

 

 

gerekmektedir.

 


 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Müze Kartı Talebi

1-Nüfus cüzdanı / Pasaport / Sürücü Ehliyeti,

5 Dakika

 

 

 

 

 

 

 

1- Dilekçe

 

 

 

2- Taşınmazın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi

 

 

 

örneği,

 

 

Sit Alanlarında Kalan

3 9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı

Taşınmazın

 

nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları,

takasının

 

Taşınmazların Hazine

 

4-Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası,

uygunluğu halinde

19

Taşınmazları İle Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik (Takas)

5-Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden

6 ayda bir

 

 

İsteği

veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık

Bakanlığımızca

 

durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi,

Maliye

 

 

 

 

6- Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri.

Bakanlığına iletilir.

 

 

- Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin

 

 

 

trampa isteme hakkı kalmaz.

 

 

 

NOT:Müracaatlar Müdürlüğümüze yada doğrudan Bakanlığımıza da yapılabilir.

 

 

 

1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi “sertifika vatandaş başvurusu” bölümünden

 

 

 

alınan “Talep Numarası”,

 

 

Kitap, CD, DVD, VCD Satıcıları,

2-Banka Dekontu (T.C. Merkez B. Ankara Şb. 350121007.8)

 

 

3-Faaliyet Belgesi,

 

20

Matbaalar, Yayınevleri Ve

20 dakika

4-Vekâlet Yazısı (İşyeri sahibi değilse),

 

Sinemalara Sertifika Verilmesi

 

 

5-İmza sirküleri (Tüzel Kişi),

 

 

 

 

 

 

6-Vergi Levhası,

 

 

 

7- TC. Kimlik No.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

 

SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Film Çekim İzni

 

1-Dilekçe,

1 Gün

 

2-Senaryo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe,

 

22

Sanatçı Vergi Muafiyeti İşlemi

 

2-Eser örnekleri,

1 ay

 

3-İşyeri Faaliyet Belgesi (var ise),

 

 

 

 

 

 

 

4-Katıldığı Sergi, Konser vb. etkinlikler.

 

23

Korsan Yayın İhbarı İşlemi

 

1-Dilekçe.

15 gün

 

 

 

 

 

 

 

C. Savcılığı, Gümrük ve

 

 

 

 

24

Emniyet’den Gelen Kitap, CD,

 

1-Resmi Yazı,

1 ay

DVD, VCD ve var İse bunların

 

2-Kitap ve CD, DVD, VCD ler.

 

 

 

 

Bandrol Tetkiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe,

 

25

Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin

 

2-Afiş/davetiye örnekleri,

1 gün

Tetkiki İşlemi

 

3-Gider belgeleri,

 

 

 

 

 

 

4-Oyun izlenme yazıları.

 

 

 

 

Yerel Yönetimler, Dernek ve Vakıflar: Etkinlik tarihinden en az 30 gün önce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir

 

 

Yerel Yönetimlerin,

 

1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren

 

26

Derneklerin Ve Vakıfların

 

başvuru yazısı,

 

Kültürel Ve Sanatsal Etkinliklerine

 

2-Talepte bulunan Dernek ve Vakıflar için ayrıca: Kuruluş sözleşmesi, senedi

4 ay

 

 

 

Yapılan Yardımlar

 

veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Müdürlüklerin

 

 

 

 

de ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir)

 

 

 

 

2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),

 


 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (Sanatçı, bilim adamı vs.),

 

 

 

4-Mülki İdare Amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi,

 

 

 

5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi

 

 

 

verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden

 

 

 

alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla

 

 

 

Bakanlığa gönderilecektir.

 

 

 

Teşekkül; Harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün

 

 

 

içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her

 

 

 

türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç 1 ay içinde İl

 

 

 

Müdürlüğüne vermek zorundadır.

 

 

 

1-Dilekçe,

 

 

Devlet Güzel Sanatlar Galerisinin

2-Eser örnekleri,

 

27

3-Katıldığı sergi vb. etkinlikler,

1 Gün

Tahsisi

 

4-Özgeçmişi,

 

 

 

 

 

 

5-İşyeri faaliyet belgesi (var ise).

 

 

Taşınmazların 2863 Sayılı Yasa

1-Dilekçe,

2 ay

28

2-Tapu örneği,

Açısından İncelenmesi

 

3- Harita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişilerce Müzeye Getirilen Taşınır

 

1 ay

29

Kültür Varlıklarının İncelenmesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

 

Ve Müzeye Alınması

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Faaliyetleri

İlgili okul ve grupların dilekçesi.

1 gün

30

(Seminer, Müze Aktiviteleri)

 

 

 

 

 

 

31

Tanıtım Faaliyetleri

İlgili Okul ve Grupların Dilekçesi.

1 gün

(Seminer ve Rehberli Gezi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMETİN

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA

NO

HİZMETİN ADI

SÜRESİ

 

 

 

 

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Yurtdışına Çıkarılacak Eşyaların

Yurtdışına çıkarılacak eşyanın Müze Müdürlüğüne getirilmesi.

1 Gün

 

Ekspertiz İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe,

 

 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanları,

2-Tapu örneği,

 

33

3- Harita,

1 ay

Sondaj Kazıları

 

4- İmar durumu, kadastro haritası ve çapı,

 

 

 

 

 

 

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

34

Kütüphane Üyeliği

1-TC. Nüfus Cüzdanı / Ehliyet

10 dakika

 

 

 

 

35

Ödünç Verme Hizmeti

1-Kütüphane Üye Kartı

5 dakika

 

 

 

 

36

İnternet Hizmeti

1-Kütüphane Üye Kartı

5 dakika

 

 

 

 

37

Gör-İşit Solunu Hizmeti

1-Kütüphane Üye Kartı

5 dakika

 

 

 

 

38

Geçici Koleksiyon Hizmeti

1-Talep yazısı

10 gün

 

 

 

 

39

Tanıtıcı Yayın Talebi

1-Dilekçe

Hemen

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe

 

 

 

2-Bakanlık Staj Formu

 

40

Staj Başvuruları

3-Okulun Staj Yazısı-

5 gün

4-Okulun İmzalı Resimli Staj Formu

 

 

 

 

 

5-Nüfus Cüzdan Örneği

 

 

 

6-Öğrenci Belgesi

 

 

 

 

 


“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İkinci Müracaat Yeri

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

Ad Soyad

Mahmut HAZIRLAR

Ad Soyad

Hüsnü IŞIKGÖR

Unvan

Müdür Yardımcısı

Unvan

İl Müdürü

Adres

Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Cad. No:8/A 31100
Antakya / HATAY

Adres

Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Cad. No:8/A 31100
Antakya / HATAY

Tel

0 326 214 92 17

Tel

0 326 214 92 17

Faks

0 326 213 33 86

Faks

0 326 213 33 86

E-Posta

iktm31@kultur.gov.tr

E-Posta

iktm31@kultur.gov.tr