Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Halk Oyunları

 HALK OYUNLARI

Halk oyunları, çok eski ve genel bir oluşumdur. Bunlara “halk dansları” da denilmektedir. Halk oyunlarında esas, ritmik, gösterişli ve zaman zaman dramatik unsurlar taşıyan, ilk çıkış kaynağı bilinmeyen ve bu nedenle anonimleşmiş toplu veya bireysel bir dans biçimidir. En yalıtılmış ve modernleşmenin herhangi bir türüyle tanışmamış topluluklardan, en gelişkin topluluğa kadar her toplum tipinde halk danslarına rastlanır.

Hatay'ın halk oyunları “Halay Yöresine” girer. Halaylar davul, zurna eşliğinde oynanır. Konularını toplumsal, insani üretim ilişkilerinden alır. İnsan-tabiat-hayvan ilişkileri, toplumsal ilişkiler (aşk, sevgi, yiğitlik, kavga, savaş, kıskançlık, kız kaçırma, kardeşlik, dini öğeler vb...) ve ekonomik faaliyetler halk oyunlarının konusudur.

İlde halen oynanmakta olan başlıca halk oyunları şunlardır:

 

Halebi (Galata)                       
Küllük                                    
Koyzer                                    
Garibin Ayağı             
Rişko               
Deliarap
Kıramık Dalları

Şamta

Zennube

Kız Evi

Cendarma

Güzel Han

Kaba                          

Kırıkhan

Hizmeli  

 

Arci 
Şerci                          

Yağlık Kenarı

Havuş                        

Bağdat’ın Hamamları

Eli Elime Değdi

Dönderin Kızlar

Pamuk

Demirci

Şamilin Hurması

Kıçıkırık

 
 Hatay İli Reyhanlı ilçesinde uzun yıllardır yaşayan Çerkezlerin oynadığı oyunlar Reyhanlı'nın dışında pek oynanmamaktadır. Reyhanlı’da genellikle 4 adet oyun oynanmaktadır:
 

1. Çeçen

2. Aspura

3. Kate

4.Viğ