Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Defne

Defne İlçe Tarihçesi

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmeden önce Hatay ilinde 12 ilçe, 76 belediye, 362 köy ve diğer yerleşmelerden oluşan bir ildir. 6360 sayılı kanundan sonra Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçeden oluşan yerel yönetim birimleri kurulmuş; il sınırları Büyükşehir belediye sınırları ile çakışmıştır.
06.12.2012 Tarih ve 28489 sayılı Resmi gazete de yayımlanan 6360 sayılı kanunun 1. Maddesi kapsamında Hatay İli’nin bütün sınırlarını bünyesine alan Hatay büyük şehir Belediyesi kurulmuştur.Aynı yasanın ilçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi başlığı altında bulunan 2. maddesinin (7) bendinde Defne İlçesi ve Defne Belediyesi kurulmuştur.

DEFNE KAYMAKAMLIĞI

Adres: 
Sümerler Mahallesi Nasır Çankaya Cad. No: 14/2 Defne/HATAY
Telefon: 0 326 223 08 31
Fax: 0 326 223 08 34