Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Erzin

TARİHÇESİ

        İlçemizin Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan arasında 1473 yılında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra, Doğu'dan gelen Türk Boyları tarafından kurulduğu, adının da Orta Asya'da Tannu (Tanrı) Dağları civarında bulunan (Tannu Ola) Erzin şehrinin isminden geldiği ileri sürülmektedir.       

Erzin; 1906 yılında mutasarrıflık olmuş, ancak 1909 yılında bucak haline dönüştürülmüştür. 11/07/1939 tarihinde de Adana'dan ayrılarak Hatay İline bağlanmıştır.       

Erzin İklçesi çevresinde 3500 yıl öncesine kadar uzanan İsos Harabeleri, Su Kemerleri, Romalılar ve Perslere ait mezarlar, kilise ve kale kalıntıları ile geçmişini simgeleyen tarihi eserler bulunmaktadır.       

Birinci Dünya Savaşından sonra Erzin, Fransız ve Ermenilerin işgaline uğramış, 4 yıl kadar bunların işgalinde kalmış ve 8 Ocak 1922 tarihinde istiklaline kavuşmuştur. Bu tarih İlçenin Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır.

ERZİN KAYMAKAMLIĞI

Adres: İsalı Mah. Şehit Ali Gaffar Okkan Cad. ERZİN
Telefon: 0326 681 51 67
Faks: 0326 681 74 72
E-Posta: erzin@icisleri.gov.tr