Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Belgesi Başvuruları

Turizm Belgesi Başvuruları

       Bakanlığımız tarafından vatandaş odaklı hizmet dönüşümü ve kamu yönetimi modernizasyonu kapsamında, turizm tesislerinin belgelendirme ve denetim işlerinde güncel teknoloji ve veri aktarım yöntemlerine dayalı bir sistemin kurulması amaçlanmış, bu kapsamda oluşturulan "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi Veritabanı Geliştirme ve e-Devlet Entegrasyon Projesi"(TTBİS); 21 Kasım 2018 tarihinde hayata geçirilmiş olup, Başkanlığımızın tüm iş ve işlemleri bu sistem üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir.

     Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin "Dijital Türkiye" projesi kapsamında ve 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"in 9 uncu maddesinin ilk fıkrasında belirtilen "Belgelendirilmeye ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır" hükmü uyarınca Bakanlığımıza yapılan/yapılacak Turizm İşletmesi veya Yatırımı Belgesi talepleri sadece https://www.turkiye.gov.tr/kultur-turizm-isletmesi-belgesi-ve-turizm-yatirimi-belgesi-islemleri-4850 adresli e-Devlet hizmeti üzerinden alınmaktadır.

       Müdürlüğünüze belgelendirilmeye ilişkin fiziki evrakla başvuruda bulunulması halinde, evrakın iade edilerek girişimci/belge sahibinin Bakanlığımız e-Devlet hizmetine yönlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu hizmet üzerinden yapılan başvuruların takibi de sağlanabilmektedir. Başvuruların e-Devlet hizmeti üzerinden nasıl yapılacağı ve yapılan başvuruların nasıl takip edileceğine ilişkin yardım dökümanı ekte yer almakta olup, Bakanlığımız internet sitesindeki https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html sayfasına da aynı bilgilendirme eklenmiştir. 

Başvuru Yardım Dökümanı.pptx

Turizm Belgesi Başvuruları.pdf