Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hatay Şehir Müzesi

HATAY ŞEHİR MÜZESİ

Hatay’da kazı çalışmaları 1932 yılında başlamıştır. 1932-1939 yıllarında Princeton Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalarla müzenin esas zenginliğini oluşturan mozaikler ortaya çıkartılmıştır. Bu zenginlikler, merkezi Antakya’da olmak üzere Harbiye, Narlıca, Güzelburç, Samandağ ve çevresinde yapılan kazılar sonucu çıkartılan ve koleksiyonu tamamlayan mozaiklerdir. Antakya’ da yürütülen 1932-1939 yılı kazı çalışmalarında çoğu Roma dönemine tarihlendirilen mimari ve diğer buluntular kentin zenginliğini ve ihtişamını ortaya sermiştir. Kazı çalışmaları başta Antakya, Harbiye olmak üzere Samandağ’ da Seleuceia Pieria da sürdürülmüş ve kazılarda ortaya çıkan zengin mozaik eser koleksiyonu bugün dünyanın yaklaşık 20 müzesine ve özel koleksiyonlarına dağılmış durumdadır.
Kazılarda çıkan eserlerin tek yerde toplanması için başlayan çalışmanın ardından 1939 yılında tamamlanan Antakya Arkeoloji Müzesi, 23 Temmuz 1948 yılında Hatay’ın Anavatana katılışının 10. yılında ziyaretçilere açılmıştır. Eski müze binasının ihtiyaçları karşılayamaması ve zengin koleksiyonun daha iyi sergilenmesi amacıyla; Hatay’da yeni yapılan Müze tamamlanarak, Hatay Arkeoloji Müzesi olarak 28 Aralık 2014 tarihinde hizmete açılmıştır.
Hatay eski müzenin Şehir Müzesine dönüştürülmesi için, hazırlanan Teşhir Tanzim ile Rölöve ve Restorasyon projeleri, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Bakanlığımızca eski Hatay Müzesi’nin restorasyonu tamamlanarak, İlimize yakışır yeni bir Şehir Müzesi haline dönüştürüldü. 27.08.2020 tarihinde hizmete açıldı.
 
MÜZEDE BULUNAN SALONLAR
Sergi Salonu 1 - Hatay’ın Tarihçesi, Genel Anlamda Hatay, Dinler,Bir aradalık temaları işlenmiştir.
Sergi Salonu 2 - Ticaret konusu teması işlenmiştir.
Sergi Salonu 3 - Üretim teması işlenmiştir.
Sergi Salonu 4 - Hatay Gündelik Hayat ve Giyim Kültürü, Hatay Evi Avlu Kültürü, Hatay Evi Hane Kültürü temaları işlenmiştir.
Sergi Salonu 5 - Hatay’ın Yemek Kültürü teması işlenmiştir. – Hatay Valiliği içinde bulunan Hatay Devlet Müzesi ek seri salonuna taşınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.