Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sertifikasyon İşlemleri

YENİ SERTİFİKA VE SERTİFİKA YENİLEME BAŞVURULARI

Sertifika Online Başvuru için tıklayınız. e-Devlet girişi Kişi veya Firma bilgileri yazılıp  çevrim içi olarak sisteme  kaydet ile tamamlanması gerekmektedir.

15.12.2020 tarihinden itibaren Yayıncı ve/veya Matbaa sertifikası dekont ödemeleri, Kamu Bankalarının İnternet Şubeleri, Banka Şubeleri, ATM leri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı mal müdürlükleri ve muhasebe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilecektir.

 
BAŞVURUDA İBRAZI İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
İŞLETMELER
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Vergi numarası beyanı
4-      i) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi ya da ii) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
5-      Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için: kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname
DERNEKLER VE VAKIFLAR
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Kuruluş tüzüğü/vakıf senedi
4-      Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için: kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname
5-      Vergi numarası beyanı
6-      Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi (ticari işletme işletilmesi halinde)
KAMU KURUMLARI İLE KAMU VEYA ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Kurumca verilen yetki belgesi
4-      Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi
5-      Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde)
ŞUBELER
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Vergi numarası beyanı
4-      i) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi ya da ii) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ve şubenin bağlı bulunduğu işletme merkezine ait ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi
5-      Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname
DOLUM TESİSLERİ
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Vergi numarası beyanı
4-      i) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi ya da ii) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
5-      Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü veya Türk Standartları Enstitüsünden dolum tesisi teknik donanımına sahip olunduğunu gösteren ve kapasite belirten raporu
6-      Tesiste bulunan teknik teçhizata ilişkin döküm (marka ve kalıplarının seri numaralarını içerecek şekilde) ile bunlara ilişkin faturalar veya satış devir senetlerinin birer örneği
7-      SID kodu (kaynak kimlik kodu) belgesi
FUAR,FESTİVAL SERTİFİKASI
 Fuar ve festivallerde: Fuar veya festivali düzenleyen firma veya kuruluştan alınacak belge
1-      Kültürel nitelikteki diğer etkinliklerde: Kültürel etkinlik belgesinin onaylı sureti
2-      Sertifikanın aslı (asıl sertifikayı düzenleyen ilden başka bir il kültür ve turizm müdürlüğüne başvurulması halinde)
KAYIP- ZAYİ BAŞVURUSU
1-      Dilekçe
2-      Sertifika başvurusunda istenen belgeler
3-      Ülke çapında yayınlanan günlük bir gazeteye verilen kayıp veya zayi ilanı