Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2021 YILI FİNANSMAN MALİYETİ PROGRAMLARI

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2021 YILI FİNANSMAN MALİYETİ PROGRAMLARI

12 Nisan 2021

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (SERADES) ve 2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programını (TUDES) ilan etmiştir.

  1. 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği (SERADES)

2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği Programının temel amacı; TR63 Bölgesi’nde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği Programı;

  • Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi
  • Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi
  • Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımlarındesteklenmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.500.000 TL olup, başarılı Başvuru Sahiplerinin Vakıf Katılım Bankası Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Şubeleri üzerinden kullanacakları100.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır.

Programa Seracılık alanında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan, Çiftçi Kayıt veya Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı;

  • Gerçek Kişiler
  • KOBİ’ler

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

 

 

  1. 2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (TUDES)

2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programının temel amacı, Turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlamaktır.

Bu amaçla 2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı Programı;

  • Turizm sektöründeki işletmelerin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması,
  • Konaklama Tesislerinin ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi.

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.500.000 TL olup, başarılı Başvuru Sahiplerinin Vakıf Katılım Bankası Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Şubeleri üzerinden kullanacakları250.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır.

Programa Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren ya da gösterecek olan Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri başvuru yapabilecektir.

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

DOĞAKA 2021 Yılı Finansman Desteği Programları İçin Ayrıntılı Bilgiler

Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 4 Haziran 2021 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 saat 17.00’dir.

Aracı Kurum tarafından kredibilite değerlendirmelerinin program başvuru süresi içerisinde sonuçlandırılabilmesi için, başvuru rehberinde belirtilen Destekleyici Belgeler ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar Aracı Kuruma başvurulması Başvuru Sahibinin yararınadır.

 

Programa ilişkin toplantı takvimi önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.  Destek programına ilişkin rehber, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

1. İlan Metni (4).doc
2. Program Başvuru Rehberleri (3).rar