Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DUYURU - 2022 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Fiyat Tarifeleri Hakkında

DUYURUBilindiği üzere ,Bakanlığımızdan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler hakkındaki 2008/2 No'lu Tebliğ 09.09.2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


 İlimizde faaliyet gösteren Bakanlığımızdan turizm işletme belgesine sahip işletmelerin, 2022 yılında uygulayacakları fiyat tarifelerini gösteren formlarının  bilgisayar ortamında 2 nüsha olmak üzere düzenlenmesi ve  onaylanması için Müdürlüğümüze fiziki (ıslak imzalı) gönderilmesi/getirilmesi gerekmektedir.


Aşağıda fiyat tarifeleri tebliği, fiyat tarifeleri formları ve fiyat tarifeleri formlarının düzenlenmesine ilişkin açıklamalı form bulunmaktadır.

 Tüm Dosyalara Ulaşmak için;
2022_Yılı_Bakanlığımızdan_Turizm_İşletme_Belgeli_Tesislerin_Fiyat_Tarifeleri_Hk..zip


 Fiyat Tarifeleri Tebligat
Fiyat Tarifeleri Tebliğat.zip


 Tesis Fiyat Form Açıklamaları
Tesis Fiyat Form açıklamaları.zip


 Tesis Fiyat Formları
Tesis Fiyat Formları.zip