Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2022 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Programın temel amacı, TR63 Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla 2022 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU)

  • Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi
  • Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması

Öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL olup, proje başına asgari 300.000 TL, azami 2.000.000 TL destek sağlanacaktır. Programa,

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Yerel Yönetimler
  • Üniversiteler (Rektörlük)
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Kooperatif ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)

başvuru yapabilecektir.

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 6 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 2 başvurusu için destek alabilecektir.

 

DOĞAKA 2022 Yılı TZKAMU Programı İçin Ayrıntılı Bilgiler

Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup başvurular için son tarih 4 Şubat 2022 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son tarih 11 Şubat 2022 saat 17.00’dir.Başvuru Rehberi (pdf)

Başvuru Rehberi Ekleri (zip)