Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DUYURU - 2022 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Fiyat Tarifeleri Hakkında

DUYURUBilindiği üzere ,Bakanlığımızdan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler hakkındaki 2008/2 No'lu Tebliğ 09.09.2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


 İlimizde faaliyet gösteren Bakanlığımızdan turizm işletme belgesine sahip işletmelerin, 2022 yılında uygulayacakları fiyat tarifelerini gösteren formlarının  bilgisayar ortamında 2 nüsha olmak üzere düzenlenmesi ve  onaylanması için Müdürlüğümüze fiziki (ıslak imzalı) gönderilmesi/getirilmesi gerekmektedir.


Aşağıda fiyat tarifeleri tebliği, fiyat tarifeleri formları ve fiyat tarifeleri formlarının düzenlenmesine ilişkin açıklamalı form bulunmaktadır.

 Tesis Fiyat Form Açıklamaları
Tesis Fiyat FormAçıklamaları         

 Tesis Fiyat Formları
Tesis Fiyat Formları

2023 YILI FİYAT TARİFELERİ 

Aşağıda 2023 yılı fiyat tarifeleri tebliği, fiyat tarifeleri formları ve fiyat tarifeleri formlarının düzenlenmesine ilişkin açıklamalı form bulunmaktadır.


2023 Yılı Fiyat Tariflerinin Onaylanması Hakkında.pdf
Fiyat Tarifeleri Tebliği.doc
Tesis Fiyat Form açıklamaları.xlsx
Tesis Fiyat Formları.xlsx