Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İRAP Planlama

• İRAP MEVCUT DURUM

İRAP Planlarının hazırlanmasına 2019 yılında başlanmış olup, 2020 yılında seçilen 6 pilot il ile devam etmiş ve 2021 yılı ile 74 ilde İRAP belgeleri tamamlanarak tüm Türkiye genelinde hazır duruma getirilmiştir.

İRAP hazırlama sürecinde illerde, yöneticilere ve uzman personele yönelik toplantılar gerçekleştirilmiş, illerdeki tüm paydaşlarımızın katılım sağladığı 162 den fazla çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylar, pandemi süreci de dahil olmak üzere yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmiş, plan hazırlama sürecinin kesintiye uğratılmaması sağlanmıştır. Bu çalışmalara, üniversitelerimiz de katkı vermiş, illerin İRAP çalışmalarına 99 üniversiteden 289 akademisyen destek vermiştir.  81 ilimizde 229 amaç, 1288  hedef ve yaklaşık 12300 eylem belirlenmiştir.

2021 sonu ile İRAP belgelerinin tamamlanmasının ardından izleme ve değerlendirme sürecine geçilmiş, İRAP'lar aktif ve güncel tutularak uygulama çalışmalarına başlanmıştır.


Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Eylem NoEylem Afet Türü SeçimiSorumlu KurumDestekleyen Kurumlar DönemTamamlanma Yüzdesi
 31-A1-H7-L2 Taşınmaz Kültür Varlıklarının düzenli bakım ve onarımlarının yapılması DepremHatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mustafa Kemal Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

 2021-2026 %0