Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DUYURU // Hatay Antakya Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı // DUYURU 2024

Koruma Amaçlı İmar Planları

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden en fazla etkilenen Hatay İli, Antakya İlçesi tarihi kent merkezini; aslına uygun olarak yeniden canlandırmak, kültürel mirasını ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “Hatay Antakya Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanmış olup 11.06.2024 tarihinden itibaren 15 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.
Koruma Amaçlı İmar Planlarına ulaşmak için tıklayınız